Karolina Gajewska

Imię i nazwisko: Karolina Gajewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1972-07-31

Liczba glosow: 4784

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Dzialdowo

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1972-07-31 (Data urodzenia)
- posłowie z 4784 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Dzialdowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1972 roku
- w lipcu
- w 31 dniu miesiąca