Katarzyna Maria Piekarska

Imię i nazwisko: Katarzyna Maria Piekarska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Katarzyna Maria Piekarska - II kadencja 1993 - 1997
- Katarzyna Maria Piekarska - III kadencja 1997 - 2001
- Katarzyna Maria Piekarska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-09-23

Liczba glosow: 26511

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-09-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 26511 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w wrześniu
- w 23 dniu miesiąca