Kazimierz Chrzanowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Chrzanowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Kazimierz Chrzanowski - III kadencja 1997 - 2001
- Kazimierz Chrzanowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-12-25

Liczba glosow: 11296

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Laziska

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-12-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 11296 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Laziska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w grudniu
- w 25 dniu miesiąca