Kazimierz Golojuch

Imię i nazwisko: Kazimierz Golojuch
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-05-02

Liczba glosow: 8245

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lancut

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier mechanizacji rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-05-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 8245 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lancut (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier mechanizacji rolnictwa (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w maju
- w 02 dniu miesiąca