Kazimierz Gwiazdowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Gwiazdowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2006-05-12

Data urodzenia: 1962-10-06

Liczba glosow: 2050

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Radzilow

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2006-05-12 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-10-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 2050 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Radzilow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w październiku
- w 06 dniu miesiąca