Kazimierz Kleina

Imię i nazwisko: Kazimierz Kleina
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-02-21

Liczba glosow: 7896

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Sierakowice

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-02-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 7896 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Sierakowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w lutym
- w 21 dniu miesiąca