Kazimierz Marcinkiewicz

Imię i nazwisko: Kazimierz Marcinkiewicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Kazimierz Marcinkiewicz - III kadencja 1997 - 2001
- Kazimierz Marcinkiewicz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-12-20

Data wygasniecia mandatu: 2006-07-20

Liczba glosow: 19305

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gorzow Wielkopolski

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-12-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-07-20 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 19305 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gorzow Wielkopolski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w grudniu
- w 20 dniu miesiąca