Kazimierz Michal Ujazdowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Michal Ujazdowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Kazimierz Michal Ujazdowski - III kadencja 1997 - 2001
- Kazimierz Michal Ujazdowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-07-28

Liczba glosow: 46736

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Kielce

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-07-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 46736 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Kielce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w lipcu
- w 28 dniu miesiąca