Kazimierz Plocke

Imię i nazwisko: Kazimierz Plocke
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Kazimierz Plocke - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-03-05

Liczba glosow: 9579

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Domatowo

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-03-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 9579 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Domatowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w marcu
- w 05 dniu miesiąca