Krystyna Lybacka

Imię i nazwisko: Krystyna Lybacka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Krystyna Lybacka - I kadencja 1991 - 1993
- Krystyna Lybacka - II kadencja 1993 - 1997
- Krystyna Lybacka - III kadencja 1997 - 2001
- Krystyna Lybacka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1946-10-02

Liczba glosow: 18637

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Jutrosin

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 18637 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Jutrosin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca