Krystyna Szumilas

Imię i nazwisko: Krystyna Szumilas
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Krystyna Szumilas - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-06-28

Liczba glosow: 16105

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Knurow

Okreg wyborczy: 29 Gliwice

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-06-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 16105 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Knurow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w czerwcu
- w 28 dniu miesiąca