Krzysztof Gadowski

Imię i nazwisko: Krzysztof Gadowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1962-08-14

Liczba glosow: 7705

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bochnia

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr inz. transportu

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-08-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 7705 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bochnia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr inz. transportu (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w sierpniu
- w 14 dniu miesiąca