Krzysztof Lipiec

Imię i nazwisko: Krzysztof Lipiec
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-11-10

Liczba glosow: 4697

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Starachowice

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-11-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 4697 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Starachowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w listopadzie
- w 10 dniu miesiąca