Krzysztof Lisek

Imię i nazwisko: Krzysztof Lisek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-05-28

Liczba glosow: 10731

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-05-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 10731 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w maju
- w 28 dniu miesiąca