Krzysztof Sikora

Imię i nazwisko: Krzysztof Sikora
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-05-16

Liczba glosow: 5695

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Chelm

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-05-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 5695 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Chelm (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w maju
- w 16 dniu miesiąca