Krzysztof Szyga

Imię i nazwisko: Krzysztof Szyga
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1966-06-02

Liczba glosow: 3882

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Katowice

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-06-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 3882 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Katowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w czerwcu
- w 02 dniu miesiąca