Krzysztof Tchorzewski

Imię i nazwisko: Krzysztof Tchorzewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Krzysztof Tchorzewski - I kadencja 1991 - 1993
- Krzysztof Tchorzewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-05-19

Liczba glosow: 8516

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Rzazew

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier elektryk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-05-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 8516 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Rzazew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier elektryk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w maju
- w 19 dniu miesiąca