Lech Woszczerowicz

Imię i nazwisko: Lech Woszczerowicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1940-08-05

Liczba glosow: 5987

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Lwow

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-08-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 5987 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Lwow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w sierpniu
- w 05 dniu miesiąca