Leonard Krasulski

Imię i nazwisko: Leonard Krasulski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-08-11

Liczba glosow: 7777

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Sopot

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: podstawowe

Zawod/stanowisko: pracownik administracyjny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 7777 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Sopot (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracyjny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 11 dniu miesiąca