Leszek Dobrzynski

Imię i nazwisko: Leszek Dobrzynski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-05-06

Liczba glosow: 7136

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: handlowiec

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-05-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 7136 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z handlowiec (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w maju
- w 06 dniu miesiąca