Leszek Sulek

Imię i nazwisko: Leszek Sulek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Leszek Sulek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-04-18

Liczba glosow: 7590

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Piotrowice

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-04-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 7590 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Piotrowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w kwietniu
- w 18 dniu miesiąca