Lucyna Wisniewska

Imię i nazwisko: Lucyna Wisniewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-06-30

Liczba glosow: 10846

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Skaryszew

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-06-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 10846 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Skaryszew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w czerwcu
- w 30 dniu miesiąca