Ludwik Dorn

Imię i nazwisko: Ludwik Dorn
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Ludwik Dorn - III kadencja 1997 - 2001
- Ludwik Dorn - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-05-06

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu od 27-04-2007

Liczba glosow: 39929

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: socjolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-05-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Marszalek Sejmu od 27-04-2007 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 39929 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z socjolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w maju
- w 06 dniu miesiąca