Maciej Swiatkowski

Imię i nazwisko: Maciej Swiatkowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-03-16

Liczba glosow: 8780

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-03-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 8780 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w marcu
- w 16 dniu miesiąca