Maks Kraczkowski

Imię i nazwisko: Maks Kraczkowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1979-09-03

Liczba glosow: 10458

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 38 Pila

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1979-09-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 10458 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1979 roku
- w wrześniu
- w 03 dniu miesiąca