Malgorzata Gosiewska

Imię i nazwisko: Malgorzata Gosiewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1966-07-22

Liczba glosow: 4251

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Zawod/stanowisko: urzednik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-07-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 4251 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w lipcu
- w 22 dniu miesiąca