Malgorzata Maria Bartyzel

Imię i nazwisko: Malgorzata Maria Bartyzel
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-12-11

Liczba glosow: 8333

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-12-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 8333 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w grudniu
- w 11 dniu miesiąca