Malgorzata Sadurska

Imię i nazwisko: Malgorzata Sadurska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1975-03-12

Liczba glosow: 6988

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Pulawy

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1975-03-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 6988 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Pulawy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1975 roku
- w marcu
- w 12 dniu miesiąca