Malgorzata Stryjska

Imię i nazwisko: Malgorzata Stryjska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Malgorzata Stryjska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1953-03-08

Liczba glosow: 12791

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-03-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 12791 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w marcu
- w 08 dniu miesiąca