Marek Biernacki

Imię i nazwisko: Marek Biernacki
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Marek Biernacki - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-04-28

Liczba glosow: 41336

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Sopot

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-04-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 41336 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Sopot (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w kwietniu
- w 28 dniu miesiąca