Marek Jurek

Imię i nazwisko: Marek Jurek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Marek Jurek - X kadencja 1989 - 1991
- Marek Jurek - I kadencja 1991 - 1993
- Marek Jurek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-06-28

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu od 26-10-2005 do 27-04-2007

Liczba glosow: 18508

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gorzow Wielkopolski

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-06-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Marszalek Sejmu od 26-10-2005 do 27-04-2007 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 18508 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gorzow Wielkopolski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w czerwcu
- w 28 dniu miesiąca