Marek Kawa

Imię i nazwisko: Marek Kawa
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1975-07-22

Liczba glosow: 6346

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Opole

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: kawaler

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1975-07-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 6346 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Opole (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1975 roku
- w lipcu
- w 22 dniu miesiąca