Marek Kotlinowski

Imię i nazwisko: Marek Kotlinowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Marek Kotlinowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-05-13

Data wygasniecia mandatu: 2006-10-27

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu od 26-10-2005

Liczba glosow: 9421

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Gorlice

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-05-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-10-27 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu od 26-10-2005 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 9421 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Gorlice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w maju
- w 13 dniu miesiąca