Marek Kuchcinski

Imię i nazwisko: Marek Kuchcinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Marek Kuchcinski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-09-08

Liczba glosow: 16061

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Przemysl

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie policealne

Zawod/stanowisko: polityk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-09-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 16061 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Przemysl (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w wrześniu
- w 08 dniu miesiąca