Marek Matuszewski

Imię i nazwisko: Marek Matuszewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-08-14

Liczba glosow: 4806

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Zgierz

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-08-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 4806 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Zgierz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w sierpniu
- w 14 dniu miesiąca