Marek Polak

Imię i nazwisko: Marek Polak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-11-19

Liczba glosow: 6014

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Wadowice

Okreg wyborczy: 12 Chrzanow

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-11-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 6014 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Wadowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w listopadzie
- w 19 dniu miesiąca