Marek Surmacz

Imię i nazwisko: Marek Surmacz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-01-31

Liczba glosow: 8386

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gorzow Wielkopolski

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: emerytowany policjant

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-01-31 (Data urodzenia)
- posłowie z 8386 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gorzow Wielkopolski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z emerytowany policjant (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w styczniu
- w 31 dniu miesiąca