Marek Suski

Imię i nazwisko: Marek Suski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Marek Suski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-11-06

Liczba glosow: 12018

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Grojec

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie policealne

Zawod/stanowisko: posel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-11-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 12018 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Grojec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w listopadzie
- w 06 dniu miesiąca