Marek Wikinski

Imię i nazwisko: Marek Wikinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Marek Wikinski - III kadencja 1997 - 2001
- Marek Wikinski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1966-05-23

Liczba glosow: 8671

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Sochaczew

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-05-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 8671 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Sochaczew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w maju
- w 23 dniu miesiąca