Maria Teresa Nowak

Imię i nazwisko: Maria Teresa Nowak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-03-31

Liczba glosow: 9866

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Chorzow

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel matematyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-03-31 (Data urodzenia)
- posłowie z 9866 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Chorzow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel matematyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w marcu
- w 31 dniu miesiąca