Marian Daszyk

Imię i nazwisko: Marian Daszyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1961-09-05

Liczba glosow: 8276

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Jurowce

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-09-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 8276 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Jurowce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w wrześniu
- w 05 dniu miesiąca