Marian Pilka

Imię i nazwisko: Marian Pilka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Marian Pilka - I kadencja 1991 - 1993
- Marian Pilka - III kadencja 1997 - 2001
- Marian Pilka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-06-16

Liczba glosow: 14761

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Trabki

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-06-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 14761 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Trabki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w czerwcu
- w 16 dniu miesiąca