Marian Tomasz Golinski

Imię i nazwisko: Marian Tomasz Golinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Marian Tomasz Golinski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-07-16

Liczba glosow: 5408

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Radom

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr inz. lesnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-07-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 5408 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Radom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr inz. lesnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lipcu
- w 16 dniu miesiąca