Mariusz Kaminski

Imię i nazwisko: Mariusz Kaminski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Mariusz Kaminski - III kadencja 1997 - 2001
- Mariusz Kaminski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1965-09-25

Data wygasniecia mandatu: 2006-05-07

Liczba glosow: 9142

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Sochaczew

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1965-09-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-05-07 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 9142 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Sochaczew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1965 roku
- w wrześniu
- w 25 dniu miesiąca