Marzena Wrobel

Imię i nazwisko: Marzena Wrobel
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-10-15

Liczba glosow: 7524

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Radom

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-10-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 7524 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Radom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w październiku
- w 15 dniu miesiąca