Mieczyslaw Aszkielowicz

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Aszkielowicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Aszkielowicz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-12-01

Liczba glosow: 5892

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Olsztyn

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-12-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 5892 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Olsztyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w grudniu
- w 01 dniu miesiąca