Mieczyslaw Golba

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Golba
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1966-04-24

Liczba glosow: 5551

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Jaroslaw

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca, rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-04-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 5551 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Jaroslaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca, rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w kwietniu
- w 24 dniu miesiąca