Mieczyslaw Kasprzak

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Kasprzak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Kasprzak - II kadencja 1993 - 1997
- Mieczyslaw Kasprzak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1953-03-30

Liczba glosow: 7795

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Jaroslaw

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-03-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 7795 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Jaroslaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w marcu
- w 30 dniu miesiąca