Miroslaw Krajewski

Imię i nazwisko: Miroslaw Krajewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Miroslaw Krajewski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1946-10-13

Liczba glosow: 11333

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Nowiny

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 11333 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Nowiny (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 13 dniu miesiąca