Miroslaw Maliszewski

Imię i nazwisko: Miroslaw Maliszewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1968-02-28

Liczba glosow: 6954

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik-ogrodnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1968-02-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 6954 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik-ogrodnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1968 roku
- w lutym
- w 28 dniu miesiąca